ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

สูบเป็นบริษัทที่ขายบหรี่ไฟฟ้า ครบวงจร ต้ังปต่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ไปจนถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ เราเป็นร้านค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีช่องทางการติดต่อมากมายอาทิเช่น Lazada เว็บไซต์ หรือท่านพบปัญหาสามารถติดต่อสอบทางทางไลน์หรือทางเว็บโดยตรง ทางเรารับประกันสินค้าทุกชนิดจากร้านว่าเป็นของแท้แน่นอน 100% หากสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลย

Our Founder Team

ณัฐวีร์ กิตติเตชะคุณ

ณัฐวีร์ กิตติเตชะคุณ

ประธานผู้ก่อตั้ง

Our Accountant Team

Our Administrator Team

พงศธร โชตวาณิช

พงศธร โชตวาณิช

หัวหน้าทีม Accountant

ชามา เจริญผลวัฒนา

ชามา เจริญผลวัฒนา

สมาชิกในทีม Accountant

ขวัญรัตน์ สุรศักดิ์อุดม

ขวัญรัตน์ สุรศักดิ์อุดม

สมาชิกในทีม Accountant

พิมพ์สุดา ศรีสร้อย

พิมพ์สุดา ศรีสร้อย

สมาชิกในทีม Accountant

ธิญา เจริญทิพย์

ธิญา เจริญทิพย์

หัวหน้าทีม Administrator

ขวัญ ถนอมจิต

ขวัญ ถนอมจิต

ผู้ร่วมทีม Administrator

จันทรรัตน์ เสนาวงศ์

จันทรรัตน์ เสนาวงศ์

ผู้ร่วมทีม Administrator

ดารินทร์ ขวัญแก้ว

ดารินทร์ ขวัญแก้ว

ผู้ร่วมทีม Administrator

Our Web Developer Team

Our Content Reviewer Team

ภาคภูมิ วัฒนศักดิ์สกุล

ภาคภูมิ วัฒนศักดิ์สกุล

หัวหน้าทีม Web Developing

รักษา ตรีพงศ์สกุล

รักษา ตรีพงศ์สกุล

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

Our Digital Marketer Team

ธีภพ ชัยชนา

ธีภพ ชัยชนา

หัวหน้าทีม Content Creating

ภาสกร จันวราสกุล

ภาสกร จันวราสกุล

ผู้ร่วมทีม Content Creating

ชนัย เอกโอภาส

ชนัย เอกโอภาส

หัวหน้าทีม Digital Marketing

อัณณ์ ตั้งทิพย์

อัณณ์ ตั้งทิพย์

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing